Bộ gỡ tem từ cứng loại dày, nam châm tháo chíp siêu gỡ

390.000