Bộ gỡ tem từ cứng loại mỏng, nam châm tháo chíp mỏng

290.000